دوشنبه، آذر ۱۶، ۱۳۹۴

آقای ترامپ و واقعیت تازه مسلمانان

آقای ترامپ و واقعیت تازه مسلمانان
http://iranscope.blogspot.com/2015/12/blog-post_65.html

Mr. Trump and the New Muslim Reality
http://www.ghandchi.com/1059-trump-muslims-english.htm

آقای دونالد ترامپ اعلام کرده است که "باید ورود مسلمانان را به آمریکا بطور کامل متوقف کرد تا اینکه نمایندگان مردم بتوانند ارزیابی کنند که چه خبر است."

خروج عظیم میلیونی از خاورمیانه به مقصد اروپا و آمریکا به معنی آن است که مسلمانان خود جدایی مذهب و دولت را برگزیده اند و حکایت از تغییر دیدگاه آنها بسوی سکولاریسم دارد که باعث ترس در میان اسلامگرایان شده که می کشند تا از این روند جلوگیری کنند (2).

اسلام و گلوبالیسم مفصل بحث شده بویژه پس از انقلاب 1357 ایران در سی و هفت سال پیش (3). ما هم اکنون شاهد آنیم که مسلمانان خود و نه فقط برخی روشنفکران منطقه، جدایی مذهب و دولت را بر می گزینند و بسوی سکولاریسم میروند (4).

دیگر وقت آن رسیده که غرب حمایت از سکولاریسم را به استراتژی بین المللی خود بویژه در خاورمیانه تبدیل کند (5).

به امید
 جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبير ایرانسکوپ
http://iranscope.blogspot.com
http://www.iranscope.com
http://www.ghandchi.com
شانزدهم آذر ماه 1394
December 7, 2015

پانویس:

1. Donald Trump calls for ‘total and complete shutdown’ of Muslims entering US
https://www.yahoo.com/politics/donald-trump-calls-for-total-and-complete-214105912.html

2. چرا اسلامگرائی میکشد؟
http://www.ghandchi.com/880-why-islamism-kills.htm

3. اسلام و گلوباليسم
http://www.ghandchi.com/695-IslamGlobalization.htm

4. تعهد مسلمانان به پایان دادن اسلامگرایی افراطی در ترکیه و ایران
http://www.ghandchi.com/1058-end-islamist-extremism.htm

5. وقت تشکیل "ابتکار گلوبال برای سکولاریسم" است
http://www.ghandchi.com/871-global-secular-initiative.htm


مطالب مرتبط

سن برناردینو بیان جنگی ایدئولوژیک است
http://iranscope.blogspot.com/2015/12/blog-post_4.html

از نیویورک تا پاریس، پانزده سال ترور
http://www.ghandchi.com/1043-ny-to-paris.htm

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com  

 
 
Mr. Trump and the New Muslim Reality
Sam Ghandchi
http://www.ghandchi.com/1059-trump-muslims-english.htm

آقای ترامپ و واقعیت تازه مسلمانان
http://www.ghandchi.com/1059-trump-muslims.htm

‍Mr. Donald Trump has just called for "total and complete shutdown of Muslims entering the United States" until the country’s representatives can "figure out what is going on" (1).

Leaving of millions from the Middle East for secular Europe and the U.S. means Muslims themselves are choosing the separation of religion and state and this change of perception for secularism is causing fear among the Islamists who kill to stop this trend (2).

Islam and globalization has been discussed extensively especially since the Iranian Revolution of 1979 thirty seven years ago (3). We are now witnessing Muslims themselves and not just some intellectuals in that region choosing the separation of religion and state, and going for secularism (4).

It is about time that the West to make support of secularism its worldwide strategy particularly in the Middle East (5).

Hoping for a democratic and secular futurist republic in Iran,

Sam Ghandchi, Editor/Publisher
IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com
http://www.iranscope.com
December 7, 2015

1. Donald Trump calls for ‘total and complete shutdown’ of Muslims entering U.S.
https://www.yahoo.com/politics/donald-trump-calls-for-total-and-complete-214105912.html

2. Why Islamism Kills?
http://www.ghandchi.com/880-why-islamism-kills-english.htm

3. Islam and Globalization
http://www.ghandchi.com/695-IslamGlobalizationEng.htm

4. Muslims' commitment to End Islamist Extremism in Turkey and Iran
http://www.ghandchi.com/1058-end-islamist-extremism-english.htm

5. Time for a Global Secular Initiative
http://www.ghandchi.com/871-global-secular-initiative-english.htm


Related Articles

San Bernardino Shows an Ideological War
http://www.ghandchi.com/1056-san-bernardino-english.htm

From NY to Paris, 15 Years of Terror
http://www.ghandchi.com/1043-ny-to-paris-english.htm


Featured Topics
http://featured.ghandchi.com
 

----------------------
http://www.iranscope.com

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر

بايگانی وبلاگ