جمعه، آذر ۲۰، ۱۳۹۴

ایرانیان و دونالد ترامپ

ایرانیان و دونالد ترامپ
http://iranscope.blogspot.com/2015/12/blog-post_29.html
 
ماه نوامبر سال آینده میلادی انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا خواهد بود و از هم اکنون بحثهای مربوط به پرزیدنت آینده این کشور داغ شده است.
 
کاندیداهای هر دو حزب اصلی آمریکا نظرات خود را در ارتباط با ایران و ایرانیان بیان داشته اند، اما با اینکه سخنان اخیر دونالد ترامپ در مورد مسلمانان مشخصاً در مورد ایرانیان نبوده توجه جامعه ایرانی را به خود جلب کرده است (1).
 
از جمله آقای احمد رضا بهارلو روز گذشته در یادداشتی مفصل به سخنان اخیر دونالد ترامپ و لایحه اخیر مجلس نمایندگان علیه آمریکایی هایی که از تبار کشورهای مسلمان هستند پرداخته که نشان می دهد ایرانیان با اینکه اقلیت کوچکی در آمریکا هستند آزادند نظرات خود را هرچه باشد در مورد کاندیداهای ریاست جمهوری و مجلس این کشور بیان کنند. ای کاش روزی مهاجرانی که در ایران زندگی می کنند نیز بتوانند نظرات خود را با آزادی در مورد کاندیداهای ریاست جمهوری و مجلس در ایران بیان کنند. البته قبل از آن باید خود ایرانیان از چنین آزادی های سیاسی در ایران برخوردار باشند.
 
نوشته آقای بهارلو در زیر ضمیمه شده است (2).


به امید
 جمهوری آینده نگر
دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبير ایرانسکوپ
http://iranscope.blogspot.com
http://www.iranscope.com
http://www.ghandchi.com
بیستم آذر ماه 1394
December 11, 2015

پانویس:
 
1. آقای ترامپ و واقعیت تازه مسلمانان
http://www.ghandchi.com/1059-trump-muslims.htm 

Mr. Trump and the New Muslim Reality
http://www.ghandchi.com/1059-trump-muslims-english.htm
 
2. احمد رضا بهارلو: وقتى نفهمى توام با سوء نيت يكطرف با بى صاحبى طرف ديگر قاطى ميشود!
اگر خيال ميكنيد نفهمى و بى سوادى توام با سوء نيت مختص و در انحصار مجلس جمهورى اسلامى است، كلا در اشتباهيد چون در همين شهر واشنگتن قانونگزارانى بى سواد و فاقد درايت و لياقت و ضمنا مطيع و فرمانبر سرمايه داران و نهادهاى خاص و ناپاك سياسى وجود دارند كه نسبت دادن صفت "خر" بانها، توهين به ذات و نهاد پاك خرها محسوب ميشود.
اين جمع نخود هر آش كه هردوسال يكبار بيشترشان با كمك هاى مادى انتخاباتى صاحبان منافع خاص از هرده كوره و يالغوزآبادى روانه مجلس نمايندگان آمريكا ميشوند و اطلاع و آگاهيشان از دنياى خارج از شهرك خود در حد بلد بودن حتى تلفظ نام كشورها و جاهاى ديگر دنيانيز نيست، امروزه بنا به دستوراتى كه دريافت ميكنند و همين طور بلاهت فطرى و ذاتى، خود را داخل امور و سياست خارجى آمريكا هم ميكنند و وامصيبتا!
بعد از فاجعه كوردلي و بيرحمي دو راس مخلوط نرينه و مادينه شهادت طلب و آدمكش در كاليفرنيا، مجلس نمايندگان آمريكا براي آنكه خيال نكنند لال است لايحه اي موسوم به HR 158 را در اين رابطه بتصويب ميرساند كه خدا وكيلي در حد همان است كه به كلاغ گفتند حرف بزن ، فرمود،" گه گه گه". در اين لايحه ضدبشري كه اگر مجلس سنا هم با اكثريتي كه فرمانبرداران حضرت ناتانياهو در آنجا دارند بتصويب برسد و خداي ناكرده رئيس جمهور هم زير فشار تندروها ناچار بامضاي آن شود بصورت قانوني در ميايد كه هدف اصلي آن ايرانيان و بخصوص ايرانيان آمريكايي است كه بطور عمومي از "بي صاحبي" در رنج و عذابند و تبديل شده اند به چوب دو سر طلا كه خير، چوب دو سر چه عرض كنم.
بعد از چرند بافي هاي دانالد ترامپ كله ذرتي، در مورد ممنوعيت ورود همه مسلمان ها به آمريكا، اين بار بي صاحب ترين مليت يعني ايراني ها و ايراني آمريكايي ها تحت پوشش مردم پسند مبارزه با تروريسم هدف قرار گرفته اند و از مصيبت روزگار ايراني آمريكايي هاي صاحب سرمايه و پول هنوز بي خبر از عظمت فاجعه اكثرا دنبال ماتحت همان نمايندگان ايراني ستيز، بو ميكشند و كلي هم به ستاد انتخاباتي ان ها كمك ميكنند. در جمع جنايتكاران يازدهم سپتامبر ١٥ راس آنها از عربستان سعودي صادر شده بود و هزينه كل القاعده و بوكوحرام و تالبان و كليه جانوران اسلام چي را همه بجز شيخ سعدي و خواجه حافظ شيرازي ميدانند كه از عربستان تامين ميشود.
ارتباط تنگاتنگ داعش با تركيه و اردوغان هم كه هر كور و كري نيز از آن آگاه است ، پاكستان هم كه مركز توليد كور و كچل هاي انتحاري اسلامي است و باز همه ميدانند و امري آشكار است، آنوقت همان شهروندان صادره از عربستان و همان پولهاي ميلياردي از كوير وشنزار صاحب نفت، و همان پاكستان توليدكننده جاهلين اسلامي و روانه ساختنشان به مكتب هاي مخوف وهابي و همچنين همان تركيه اسير دست اردوغان داعش طلب يكسره توسط مجلس دخوهاي آمريكايي ناديده گرفته شده و ايرانيان بخت برگشته هدف قرار ميگيرند كه عليرغم آنهم سم پاشي هاي ناتانياهو و مزخرف پراني هاي خامنه اي و چاقو كشان سپاه و بسيج، هرگز در هيچيك ازين اعمال انتحاري تروريستي حضور نداشته اند. نه در آمريكا و نه اروپا.
ايراني هاي آمريكايي نيز كه اكثريتشان دليل حضورشان در اينجا نازل شدن مصيبت خميني و آخوند ها بر مملكتشان بوده و با تلاش و سخت كوشي گليمشان را بهتر از هر قومي از آب بيرون كشيده اند، در اين مورد انگار يا مغزشان از كار افتاده يا زبانشان و يا هردو.
جهت بيدارى باطلاعتان ميرسد كه شما اگر هم بى خيال اين باشيد كه ايرانيان بى صاحب و بيگناه از همين اندك حق گرفتن ويزا هم محروم شوند و آرزوى ديدن بستگانشان در اين مملكت نيز همچون بسيار آرزوهاى برباد رفته برايشان برويا و خواب خيال تبديل شود، توجه داشته باشيد كه شما در حال حاضر با پاسپورت آمريكائى ميتوانيد به ٣٩ كشور عمده و بدردخور دنيا تشريف ببريد، بدون ويزا، و تا ٩٠ روز هم آنجا بمانيد، در صورتى كه لايحه ايرانى ستيز مجلس نمايندگان آمريكا بصورت قانون در آيد، اين حق از شما سلب ميشود. يعنى شما ميشويد يك شهروند درجه دو آمريكا همراه با عراقى الاصل ها و سورى الاصل هاى فلكزده.
ما هزاران وكيل و متخصص حقوقى ايرانى آمريكائى در اين مملكت داريم، منتظريد بنده بروم و اين لايحه ضد قانون بشرى را بچالش بكشم؟ شما جناب ميليونر صاحب نام و نفوذ حداقل كمك هاى مالى مستمرخود را ازين جماعت ناتانياهوزده دريغ كن . مشكل ما اى جناب با جمهورى لجن اسلاميست نه با ايرانى ها كه خود جنابعالى هم بالا بروى و پائين بيائي بخاطر همان ذكر محل تولد در پاسپورت مبارك بايد در بدبختيشان سهيم شوى.
دنيا را آب ميبرد اما و اينان را خواب.
با اين تعداد و اين سرمايه مادي و معنوي لال مانده ايد كه برويد و يقه اين كله پوك هاي خدمتگزار ناتانياهو و شركايش را بگيريد كه، از جان اين قوم ايراني چه ميخواهيد؟
دو راس اسلام چي پاكستاني كه راس مادينه اش رفته و در عربستان آداب انتحار و آدم كشي را آموخته بايران و ايراني چه ارتباط دارد؟ با ايراني هاي آمريكايي مشكلت چيست؟
بهر حال دوست گرامى من باميد اين قوم بخواب رفته نخواهم نشست، و بنا بحق شهروندى اين سرزمين يك يك نمايندگان و سناتورهاى ايالت و منطقه ام را تلفن پيچ خواهم كرد و به پرسش خواهم گرفت.
رهبر و نماينده هيچ گروه و جمعى هم نيستم و نميشوم . شما هم دوست داريد چند دقيقه وقت نازنين و گرانبهايتان را صرف بفرمائيد!

 
مطلب مرتبط:
 
Will Congress Use Trump's Racist Rhetoric to Create Second Class Americans
http://www.huffingtonpost.com/trita-parsi/will-congress-use-trumps-_b_8748200.html
 
 
مجازات آهنگر بلخ: دوباره ایرانی آمریکایی ها قربانی شدند
http://ir.voanews.com/content/us-house-visa-waiver-iran-guardian/3099422.html

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com  

 
 
----------------------
http://www.iranscope.com

SEARCH

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر

بايگانی وبلاگ