سه‌شنبه، آذر ۲۴، ۱۳۹۴

فرض کنیم اسلام را در ایران نابود کنید

فرض کنیم اسلام را در ایران نابود کنید
http://iranscope.blogspot.com/2015/12/blog-post_72.html
 
سالهاست عده ای در جنبش سیاسی ایران بحثی راه انداخته اند که گویا در هزار و سی صد سال گذشته به دلیل اسلام، ایران در حال انحطاط بوده است. اینکه کسی تاریخ ایران را برای بیش از یک هزاره سیر انحطاط بداند با واقعیت تطابقی ندارد. اما فرض کنیم چنین باشد و اصلا فرض کنیم اسلام را هم نابود کردید. مگر در همین تاریخ معاصر دو جریان شبه مذهبی نازیسم و کمونیسم که به رغم غیرمذهبی بودن و ظاهرا در دشمنی با انحطاط جوامع مسیحی، جایگزین مذهب برای عده ای در آلمان و شوروی نشدند. چه دردی درمان شد؟
 
جدایی دولت و مذهب، فکر و جامعه را آزاد می کند که به مسائل واقعی اجتماعی و سیاسی پرداخته شود در صورتیکه نابودی هر مذهب معینی راه را برای جایگزین مذهبی یا شبه مذهبی مشابهی باز می کند، همانگونه که در تاریخ ایران یک بار اسلام با مذهب زردشتی جا عوض کرد و در قرن بیستم در شوروی، از کمونیسم مذهب تازه ای ساخته شد، و اکنون نیز عده ای از آنارشیسم در ایران، مذهبی تازه درست کرده اند. 
 
متأسفانه در سی و چند سال اخیر این جریان نابودی اسلام بعنوان نوشداروی معضلات جامعه باعث شده که جنبش سیاسی ایران توجهی جدی به بحث راهکارهای تازه برای آینده نگری و عدالت اجتماعی در پی تجربه های قرون نوزدهم و بیستم نکند، و از یک طرف بازماندگان جریانات هوادار راهکارهای سرمایه داری و سوسیالیسم همچنان حرفهای گذشته خود را تکرار می کنند و از طرف دیگر بسیاری از جوانان بجای رفتن فراسوی آن راه حل ها، در خیال نابودی اسلام بعنوان نوشدارو، از درگیر شدن در گفتمان راهکارهای تازه دوری می گزینند.
 
شاید برای جوانان در کشورهای پیشرفته سکولار چنین برخوردها چندان مشکلی ایجاد نکند چرا که احزاب قدرتمند مدرن در این کشورها وجود دارند، اما برای ایران و ایرانی این طرز اندیشه، نتیجه اش عدم شکل گیری احزاب نوین مدرن بوده است. بحثهای تازه در مورد عدالت اجتماعی (1) و مباحث دیگر آینده نگری (2) مطرح شده اما گویی از یکسو آنها را که بازماندگان جریانات گذشته اند، با این حرفها کاری نیست و از سوی دیگر بسیاری جوانان ما در آرزوی نابودی اسلام بعنوان نوشداروی وضع برزخی حاضر، نسبت به همه این گفتمانها بی علاقه اند.

به امید
 جمهوری آینده نگر
دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبير ایرانسکوپ
http://iranscope.blogspot.com
http://www.iranscope.com
http://www.ghandchi.com
بیست و پنجم آذر ماه 1394
December 16, 2015

پانویس:
 
1. عدالت اجتماعی و انقلاب کامپیوتری

2. متون برگزیده درباره آینده نگری، عدالت اجتماعی، درآمد، و مباحث دیگر اقتصادی و فلسفی
http://featured.ghandchi.com  

 
 
----------------------

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

بايگانی وبلاگ