یکشنبه، آذر ۱۵، ۱۳۹۴

تعهد مسلمانان به پایان دادن اسلامگرایی افراطی در ترکیه و ایران

تعهد مسلمانان به پایان دادن اسلامگرایی افراطی در ترکیه و ایران
http://iranscope.blogspot.com/2015/12/blog-post_6.html


Muslims' commitment to End Islamist Extremism in Turkey and Iran
http://www.ghandchi.com/1058-end-islamist-extremism-english.htm

قرنها از زمانی که مسیحیان متعهد شدند به مسیحیت افراطی، چه هدایت شده توسط پاپ در واتیکان چه کالوین در ژنو پایان دهند، گذشته است. این جدایی مذهب و دولت، و بعدها سکولاریسم در غرب توسط خود مسیحیان برقرار شد.

صد سال پیش دنیای اسلام به دوران سکولاریسم وارد شد بدون آنکه مسلمانان به چنین نتیجه ای رسیده باشند. در چهار دهه گذشته تجدید حیات خون آلود اسلامگرایی
افراطی، مسلمانان را خود به نتیجه مشابهی رسانده است (1). موج عظیم مهاجران از خاورمیانه رأی مسلمانان به گزینه سکولار با پای خود است.

در کشورهای ترکیه و ایران، لازم است دولتهای موقت از کسانی تشکیل شود که به روشنی اسلامگرایی افراطی را رد کنند. هم روحانیت سنی و هم روحانیت شیعه حامی اسلامگرایی افراطی نباید بخشی از چنین دولتهای گذار باشند.

اتحاد گلوبال علیه داعش می بایست به روشنی هیچ سازشی با هر شکل اسلامگرایی افراطی و از جمله نسخه شیعه آن در همه کشورهای خاورمیانه، انجام ندهد. جایگزینی یک نوع اسلامگرایی افراطی با نوعی دیگر در چهل سال گذشته نشان داده که نتیحه اش شکستی کامل برای بشریت است.

به امید
جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبير ایرانسکوپ
http://iranscope.blogspot.com 
http://www.iranscope.com 
http://www.ghandchi.com 
پانزدهم آذر ماه 1394
December 6, 2015

پانویس:

1. چرا اسلامگرائی میکشد؟
http://www.ghandchi.com/880-why-islamism-kills.htm 

مطالب مرتبط

سن برناردینو بیان جنگی ایدئولوژیک است
http://iranscope.blogspot.com/2015/12/blog-post_4.html

از نیویورک تا پاریس، پانزده سال ترور
http://www.ghandchi.com/1043-ny-to-paris.htm 

چند کلمه در مورد سکولاريسم امروز
http://isdmovement.com/2015/0315/030215/030215-Sam-Ghandchi-On-todays-secularism.htm

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com 

 
 
 
Muslims' commitment to End Islamist Extremism in Turkey and Iran
Sam Ghandchi
http://www.ghandchi.com/1058-end-islamist-extremism-english.htm

تعهد مسلمانان به پایان دادن اسلامگرایی افراطی در ترکیه و ایران
http://www.ghandchi.com/1058-end-islamist-extremism.htm

‍Centuries has passed since Christians made a commitment to end Christian extremism whether it was directed from Pope's Vatican or Calvin's Geneva. This is how separation of religion and state and later secularism was established in the West by Christians themselves.

Hundred years ago, the Islamic world entered the era of secularism without Muslims arriving at such a conclusion. The last four decades of bloody revival of Islamist extremism has driven Muslims themselves to the same conclusion (1). The latest huge wave of immigrants from the Middle East is a vote of Muslims by their feet for a secular option.

In countries like Turkey and Iran, provisional governments need to be formed by those who clearly reject Islamist extremism. Neither Sunni nor the Shi'a clergy supporting Islamist extremism should be part of such transitional governments.

The global alliance against Daesh must clearly have zero tolerance for all forms of Islamist extremism including the Shi'a version in all countries of the Middle East. Replacing one form of Islamist extremism by another has proven to be a total failure for humanity for more than forty years.

Hoping for a democratic and secular
futurist republic in Iran,

Sam Ghandchi, Editor/Publisher
IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com
http://www.iranscope.com
December 6, 2015

1. Why Islamism Kills?
http://www.ghandchi.com/880-why-islamism-kills-english.htm

Related Articles

San Bernardino Shows an Ideological War
http://www.ghandchi.com/1056-san-bernardino-english.htm

From NY to Paris, 15 Years of Terror
http://www.ghandchi.com/1043-ny-to-paris-english.htm
 
چند کلمه در مورد سکولاريسم امروز
http://isdmovement.com/2015/0315/030215/030215-Sam-Ghandchi-On-todays-secularism.htm

 
 
 
----------------------
http://www.iranscope.com

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر

بايگانی وبلاگ