سه‌شنبه، مهر ۲۰، ۱۳۸۹

زهرا رهنورد به کمپين خانواده بزرگ زندانيان سياسی پيوست، کلمه


زهرا رهنورد به کمپين خانواده بزرگ زندانيان سياسی پيوست، کلمه
http://news.gooya.com/politics/archives/2010/10/111919.php

من به کمپينی که برای آزادی زندانيان سياسی ايران تشکيل شده می پيوندم ،خودم را عضوی از خانواده بزرگ زندانيان سياسی می دانم و برای دفاع از همه زندانيان سياسی ايران فعاليت می کنم ،چرا که همه آنها همراهان حق و آزادی و خواهران و برادران من هستند .من مدافع همه زندانيان آزاديخواهم تا جشن يپروزی سعادت مردم را همه با يکديگر برگزار کنيم .

به تازگی کمپينی با عنوان خانواده بزرگ زندانيان سياسی آغاز به کار کرده است .کمپينی که هرکس مايل است می تواند با عضويت در آن به عنوان خواهر، برادر، پدر يا مادر يک يا چند زندانی سياسی هرکاری که می تواند برای آزادی شان انجام دهد.

به گزارش کلمه ، زهرا رهنورد ، نويسنده و استاد دانشگاه نيز در نوشته ای کوتاه پيوستن خود را به اين کمپين اعلام کرده است هر چند تاکيد کرده که نمی تواند زندانی خاصی را از بين زندانيان برگزيند اما برای آزادی همه زندانيان سياسی آزادی خواه ايران تلاش خواهد کرد .

متن يادداشت کوتاه زهرا رهنورد به اين شرح است:


اگر چه تحت سلطه حاکميت فعلی، ايران يک زندان بزرگ است با يک محيطی پادگانی و تفتيش عقايد در اين زندان بزرگ زن و مرد و پير و جوان و حتی کودکان و خانواده ها را تهديد می کند و هيچ يک امنيت ندارند و امنيت شغلی و فرهنگی و اجتماعی و سياسی برای شان به يک آرزو تبديل شده است .

من با نگرش اصلاحی برای امنيت در کشور ايران کمر همت بسته ام، يعنی برای آزادی و آبادی و دمکراسی در ايران تا اين زندان بزرگ را همه با هم دست در دست هم به گلستانی خرم و جامعه ای مدرن و پيشرفته تبديل کنيم تا همه ايرانيان آزاد و آزاده باشند .

من در عين حال به کمپين خانواده برزگ زندانيان سياسی می پيوندم چرا که در دل زندان بزرگی که نامش کشور ايران است زندانهای متعددی در سراسر کشور شناخته شده و پيدا و پنهان در استانها و شهرهای کشورمان آزادی خواهان را به بند کشيده است .

من به کمپينی که برای آزادی اين زندانيان تشکيل شده می پيوندم ،خودم را عضوی از خانواده بزرگ زندانيان سياسی می دانم و برای دفاع از همه زندانيان سياسی ايران فعاليت می کنم ،چرا که همه آنها همراهان حق و آزادی و خواهران و برادران من هستند .چگونه می توانم کسی را از ميان اينان برگزينم ؟ آيا می توانم از زنی که دو فرزند خردسالش در فراقش بی قراری می کنند بگذرم يا آن جوانی که مادر و همسرش نگران رنجها و شکنجه های او هستند ؟يا آن پدری که همچون ستون بنای آزادی است؟ يا آن دختر جوانی که لباس زندان را به رخت عروسی و شعرها و هلهله های جشن ها ترجيح داده است؟ کدام را می توانم انتخاب کنم تا از او حمايت کنم و برای آزادی اش تلاش کنم ؟ نه! من مدافع همه زندانيان آزاديخواهم و همه آنها را اعضای خانواده خود می دانم و اميدوارم جشن يپروزی سعادت مردم را همه با يکديگر برگزار کنيم .

زهرا رهنورد
هجدهم مهرماه ۱۳۸۹

سايت کمپين خانواده بزرگ زندانيان سياسی
http://www.freemyfamilycampaign.com/persian/index.php

آدرس کمپين در فيس بوک :http://www.facebook.com/FreeMyPoliticalFamilyCampaign


بايگانی وبلاگ