شنبه، آبان ۰۸، ۱۳۸۹

شعری باور نکردنی --شاهنامه جديد


ارسالی مهدی خانبابا تهرانی

اينجا را کليک کنيد

یکی از هم وطنان ما با نام مستعار «دودوزه» که در کانادا اقامت دارد شعر بلندی سروده و در وبلاگ خود گذاشته که همه را شگفت زده کرده است. این شعر که به سبک شاهنامه سروده شده و «اهریمن نامه» نام دارد به گفته همگان نه تنها تمامی نکته ها، دقایق و زیروبم های سبک شاهنامه را دارد بلکه به خاطر عنصر طنزی که در آن هست امروزی و خواندنی تر نیز شده است.اغراق نیست ولی به نظر می آید که فردوسی دیگری پا به عرصه شعر ایران گذاشته است.
ایشان در وبلاگ خود نوشته است که به علت مشغله کاری نمی تواند در این زمینه فعالیت زیادی داشته باشد. گرچه سلطان محمود به حکیم طوس کم لطفی کرد ولی امیدوار باشیم یک یا چند ایراندوست امکاناتی فراهم کنند تا ایشان بتواند به دور از غم نان، تاریخ معاصر ایران را به شعر درآورد.

اينجا را کليک کنيد

بايگانی وبلاگ