جمعه، مهر ۲۳، ۱۳۸۹

«شکنجه های نسرین ستوده به حدی شدید است که فریادهای او در نیمه های شب در تمامی بند شنیده می شود»


وکیل زندانی تحت شکنجه های جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات
http://www.unity4iran.com/2010/10/blog-post_2602.html

بنابه گزارشات رسیده به"فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران"وکیل زندانی خانم نسرین ستوده در اعتصاب غذا و تحت شکنجه های بازجویان وزارت اطلاعات قرار دارد
گزارشاتی از بند مخوف 209 شکنجه گاه بازجویان وزارت اطلاعات حاکی از آن است که وکیل زندانی خانم نسرین ستوده در حالی که در اعتصاب غذا بسر می برد تحت شکنجه های بازجویان وزارت اطلاعات قرار دارد
شکنجه ها به حدی شدید است که فریادهای او در نیمه های شب در تمامی بند شنیده می شود. شنیدن فریادهای او که در اثر شکنجه های بازجویان وزارت اطلاعات می باشد باعث رنج و ناراحتی شدید سایر زنان زندانیان سیاسی شده است
فریادهای خانم ستوده تقریبا هر شب در بند شنیده می شود
لازم به یاد آوری است که خانم نسرین ستوده به دلیل دفاع حقوقی و قانونی از موکلینش در کادر قوانین موجود و اعتراض به اعمال غیر قانونی بازجویان و وزارت اطلاعات و افرادی که تحت عنوان قاضی منویات بازجویان را برآورده می کنند، در روز 13 شهریور با یورش مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و به سلولهای انفرادی بند 209 زندان اوین منتقل گردید
خانم ستوده در اعتراض به دستگیری غیر قانونی و فشارهای طاقت فرسا در 3 مهر ماه ناچار به اعتصاب غذا شد و گفته می شود از آن تاریخ تاکنون در اعتصاب غذا بسر می برد
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، نسبت به خطری که جان این وکیل شریف و انسان دوست که در اعتصاب غذا و تحت شکنجه های جسمی و روحی قرار دارد هشدار می دهد و خواستار تشدید اعتراضات داخلی و بین المللی برای آزادی فوری و بی قید و شرط او است و همچنین از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات فوری برای آزادی بی قید و شرط و فوری این وکیل انسان دوست است
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران 23 مهر 1389 برابر با 15 اکتبر 2010
گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل

بايگانی وبلاگ