یکشنبه، مهر ۱۱، ۱۳۸۹

سکولاريسم نو-حکم ناعادلانه حبس وشلاق برای طبرزدی


سکولاريسم نو-حکم ناعادلانه حبس وشلاق برای طبرزدیچ
تهران – جبهه دمکراتیک ایران


سرانجام مهندس حشمت اله طبرزدی، پس از 9 ماه بازداشت و حبس در تبعید (زندان گوهردشت) و شرایط تحت فشار، بدون آنکه طی این مدت یک روز هم از امکان مرخصی برخوردار گردد، و با گذشت یک ماه از محکمه ای که صلاحیت آن به شهادت حقوقدانان مستقل مورد پرسش است، درشرایطی که دادگاه به صورت غیرعلنی، بی حضور هیات منصفه، و بازداشت برخی از وکلا و فشار وزارت اطلاعات بر قاضی پیرعباسی برای اعلام اشد مجازات طی شد، حکم 9 سال زندان و 74 ضربه شلاق به اتهام تبانی برای اقدام برضد امنیت داخلی و اهانت به رهبراعلام گردید.

به طور قطع، پیشینهء مهندس طبرزدی در تحمل حبس و آزار طی 15 سال اخیر بر حکومتگران ثابت کرده است که اینگونه فشارها نه تنها او را از مبارزات آزادیخواهانه باز نخواهد داشت بلکه تنها ثمرهء آن درخشش بیش از پیش چهرهء طبرزدی برای ملت تحت ستم ایران و نیزافشای بیش از پیش ماهیت قضا در حکومت دینی خواهد شد.

دیر نیست اقلیت حاکم، که تنها راه مواجهه با اکثریت مردم ایران را سرکوب بی ترحم می داند، و پاسخ هر حق خواهی و برخورداری از حقوق شهروندی را در زندان و شکنجه و اعدام می جوید، به فرجام حاکمان مستبد و دیکتاتوری های منفور تاریخ دچار گردد. زمانی که مستی قدرت از سر حکام خودکامه به درشود، آنانکه دستان خود را به ظلم و جنایت آغشته اند روزی به خود می آیند که در پیشگاه دادگاه عدل ملت می بایست پاسخگوی همهء ستم ها وبی عدالتی های خود گردند.

اين حکومتی است که هیچگاه محنت روز افزون ملت ایران را ندیده اما هر روز برای یک گوشه ازجهان نوحه می سراید، تا با طرح مصائب دیگران بی کفایتی ها و سوء تدبیرهای خود در ادارهء امور کشور را به فراموشی بسپرد، حکومتی که مدعی عدالت برای جهان است اما بی عدالتی را به شدید ترین وجه برای ملت تحت یوغ خود به ارمغان آورده است، حکومتی که ازکرامت انسانی می گوید اما حقوق شریف ترین فرزندان میهن را در کنج زندان ها و بازداشت گاه ها پایمال می کند، حکومتی که از توسعه و پیشرفت ایران سخن می راند اما در تمام عرصه ها بیشترین نابسامانی و قهقرا درتاریخ این کشوررا به بارمی آورد، و حکومتی که با ادعای اخلاق سربرآورد اما وقیح ترین بی اخلاقی ها را در کارنامهء خود به ثبت رساند.

روشن است که چنین حاکمانی سرانجام تاریک خود را نه در عرصهء رویارویی با دشمنان خیالی و بین المللی بلکه در پس سیاست ها و اقدامات نابخردانه خود رقم خواهند زد.

جبههء دمکراتیک ایران، ضمن محکوم کردن حکم ناعادلانهء حبس و شلاق مهندس طبرزدی، که نمونه ای از سیل احکام ضد ایرانی و ضد انسانی حاکمیت است، خواهان آزادی هرچه سریعتر کلیهء زندانیان سیاسی و عقیدتی و تداوم استقامت مدنی ملت برای دست یابی به جامعه ای آزاد و حکومتی سکولار ـ دمکرات می باشد.

يازدهم مهر89 خورشیدی.گردانندگان سکولاريسم نو، ضمن اظهار تنفر و انزجار از احکام بزدلانه و ضد انسانی بيدادگاه های حکومت ولی فقيه، خوانندگان خود را به خواندن مصاحبهء بلند نشريه با مهندس حشمت طبرزدی دعوت می کنند.>>>
http://www.newsecularism.com/Interviews/Tabarzadi/Content.htm

بايگانی وبلاگ