یکشنبه، دی ۰۴، ۱۳۹۰

نقشه سعودی در 1952 خليج فارس را با نام درست درج کرده است

ارسالی مهدی خانباباتهرانی
نقشه سعودی در سال 1952 که خليج فارس را با نام درست آن درج کرده است
This 1952 Saudi Arabian map, identifies the body of water that divides Saudi Arabian peninsula from Iran as the Persian Gulf


منبع
ُSource

http://en.wikipedia.org/wiki/File%3aSaudi_map_of_Persian_gulf_1952.jpg


iran#

بايگانی وبلاگ