سه‌شنبه، اسفند ۱۱، ۱۳۹۴

ناصر کاخساز: چشم اسفندیار حرکت اصلاح طلبی.....

ناصر کاخساز: چشم اسفندیار حرکت اصلاح طلبی.....
http://iranscope.blogspot.com/2016/03/blog-post_1.html
 
حرکت اصلاح طلبی که متدینین را در امور مدنی به پیروی از یک دولت حقوقی یعنی دولت سکولار آنچنان که لوتر بر آن پای فشرد نکند اصلاح طلب به معنای تاریخی اش نیست.چنین حرکتی توان مبارزه با بنیاد گرایی دینی را ندارد چون توان مبارزه با ریشه های خود را ندارد. حرکتی که دلمشغولی اش بیشتر اسلام است تا ایران و هیچ پیوندی با جنبش ملی ندارد. و قرار گرفتن در یک اپویسیون دایمی ولایت سیراب اش می کند تنها می تواند به طرفداری از اصلاحات کوچک قانع شود و به این منظور به یک ولایت نیاز دارد تا بر زمینه کنتراست با آن به اصلاحات کوچک خود مباهی شود.

منبع:----------------------

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر

بايگانی وبلاگ