سه‌شنبه، اسفند ۱۸، ۱۳۹۴

نکته ای مثبت در چندگانگی جریانات اپوزیسیون

نکته ای مثبت در چندگانگی جریانات اپوزیسیون
http://iranscope.blogspot.com/2016/03/blog-post_92.html
 
اپوزیسیون ایران نه تنها مرکب از جریانات پادشاهی خواه، اسلامی، جمهوری خواه، لیبرال، چپ و آینده نگر است بلکه هرکدام از این جریانات نیز از چندین جمع، گروه و دسته مختلف تشکیل شده اند. درباره اثرات منفی چندگانگی جریانات اپوزیسیون بسیار نوشته شده است، مثلاً اینکه اپوزیسیون نتوانسته متحد عمل کند تا رژیم جمهوری اسلامی را تغییر دهد یا به عقب نشینی های عمده وادارد. از جمله آنکه هنوز پس از 37 سال سایه حجاب اجباری بر زنان ایران همچنان سنگینی می کند (1).
 
اثر منفی دیگر آنکه چندگانگی باعث شد برخی سکولارها که پیرو اعتقاداتی مونیستی بودند که ثابت شد به آرمانهای اعلام شده نمی رسند (2)، ناتوان از گزینش پلورالیسم (3)، در افق پراکنده پیش رو نتوانستند جریان منسجمی بیابند که به آن تکیه کنند، و ناامیدی بر آنها چیره شد. آرمانهای خود را برای عدالت و روشن بینی، و نه کیشی که از آنان کالت های شبه مذهبی ساخته بود، بیهوده دیدند و زیر فشار شدید رژیم اسلامی خرد شدند (4).
 
با اینحال غافل نباید بود که این چندگانگی اثر مثبت هم داشته است. مثلاً فرض کنید اگر کسی از جمهوری اسلامی می گسست و به چپی می پیوست که یگانه و منسجم بود. شاید در جریان فکری تازه خود نیز مانند کمونیسم روسیه، چین و ویتنام عمل می کرد که از استبداد مذهبی چندان روشن بینانه تر نیست.
 
بنظر می رسد این واقعیت چندگانگی جنبش سیاسی و مدنی ایران گرچه باعث شده دیرتر به نتایج چشمگیری دست پیدا کنیم ولی پرواز اندیشه را وسعت و عمق بیشتری داده و امید را به جامعه ای متعادل در آینده، افزایش داده است.
 
به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران
 
سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com
هفدهم اسفند ماه 1394
March 8, 2016

پانویس:
 
1. چگونه با دستور آیت الله خمینی حجاب برای زنان در ایران اجباری شد و تظاهرات 17 اسفند 1357
http://iranscope.blogspot.com/2016/03/17-1357.html
 
2. اندیشه مارکسیستی و مونیسم -یکتا گرائی
http://www.ghandchi.com/299-Marxism.htm
 
3. چند نتیجه از پژوهشی در مورد پلورالیسم
http://www.ghandchi.com/1078-pazhoohesh-e-pluralism.htm
 
4. بهروز سورن: به بهانه پخش کامل دادگاه نمایشی سربداران از تلویزیون رژیم جمهوری اسلامی
http://iranscope.blogspot.com/2016/03/blog-post_28.html
 
شادی صدر درباره پخش جلسات محاکمه اعضای اتحادیه کمونیست‌های ایران از سیمای جمهوری اسلامی
http://iranscope.blogspot.com/2016/03/blog-post_83.html
 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com


 
 

 
----------------------

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر

بايگانی وبلاگ