چهارشنبه، فروردین ۰۴، ۱۳۹۵

تروریستهای اسلامگرا، مسلمانانی ضدسکولارند

تروریستها، مسلمانان ضدسکولار هستند
http://iranscope.blogspot.com/2016/03/blog-post_41.html 

 
Islamist Terrorists are Anti-secular Muslims
http://www.ghandchi.com/1138-anti-secular-muslims-english.htm
 
پژواک قساوت اخیر در بروکسل در همه جهان از جمله در آمریکا، همچنان بگوش می خورد (1).
 
هرچه بیشتر آشکار می شود که این تروریستها، مسلمانانی ضدسکولارند، چه در بروکسل زندگی می کنند چه در کراچی. در مقایسه، مسلمانان سکولار، چه در آلبانی زندگی می کنند و چه در ایران، هیچ همدلی با تروریسم اسلامگرا از خود نشان نمی دهند. به عبارت دیگر، گرچه دولت پاکستان از دولت ایران سکولارتر است، اما مشکل جمعیت مسلمان است و اینکه آنها عمدتاً ضدسکولار هستند یا سکولار.
 
مسلمانان ضدسکولار، حتی آنهایی که در بریتانیا، کانادا یا بلژیک ساکن هستند، زندگی سکولار را رد می کنند و می خواهند در  محله های خود بر مبنای قانون شریعت زندگی کنند. اگر آنها در کشوری سکولار سکنی گزیده اند، در واقع نوعی تنفر را از جوامع سکولار محل زندگی شان رشد می دهند که به شکل اقدامات تروریستی لبریز می شود.
 
وقت آن است که بطور جدی جهت آغاز ابتکار گلوبال برای سکولاریسم اقدام شود، پیش از آنکه دیر
شده باشد (2).
 
به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com
پنجم فروردین ماه 1395
March 24, 2016
 
پانویس:
 
1. از کو کلاکس کلان تا داعش
http://www.ghandchi.com/1136-daesh-kkk.htm

From KKK to Daesh
http://www.ghandchi.com/1136-daesh-kkk-english.htm
 
2. وقت تشکیل "ابتکار گلوبال برای سکولاریسم" است
http://www.ghandchi.com/871-global-secular-initiative.htm 

Time for a Global Secular Initiative
http://www.ghandchi.com/871-global-secular-initiative-english.htm 
 
 
متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 
 
Islamist Terrorists are Anti-secular Muslims
Sam Ghandchi
http://www.ghandchi.com/1138-anti-secular-muslims-english.htm

تروریستهای اسلامگرا، مسلمانانی ضدسکولارند
http://www.ghandchi.com/1138-anti-secular-muslims.htm
 
The recent atrocity in Brussels is having its reverberations all over the world including in the USA (1).
 
It is increasingly becoming clear that these terrorists are anti-secular Muslims, whether they live in Brussels or in Karachi. In contrast, secular Muslims whether they live in Albania or in Iran, have no sympathy for the Islamist terrorism. In other words, although the government of Pakistan is more secular than Iran, but the issue is the Muslim population and whether they are mostly anti-secular or secular.
 
The anti-secular Muslims, even those living in the UK, Canada or in Belgium reject secular life and want to live by the Shari'a law in their communities. If they live in a secular country, they are actually developing a hatred for the secular societies of their residence and this hatred is spilling over in the form of terrorist actions.
 
It is time to seriously work on starting a global secular initiative before it is too late (2).

Hoping for a democratic and secular futurist republic in Iran,

Sam Ghandchi, Editor/Publisher
IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com
http://www.iranscope.com
March 24, 2016

Footnotes:

1. From KKK to Daesh
http://www.ghandchi.com/1136-daesh-kkk-english.htm

از کو کلاکس کلان تا داعش
http://www.ghandchi.com/1136-daesh-kkk.htm
 
2. Time for a Global Secular Initiative
http://www.ghandchi.com/871-global-secular-initiative-english.htm 

وقت تشکیل "ابتکار گلوبال برای سکولاریسم" است
http://www.ghandchi.com/871-global-secular-initiative.htm 
 

 

 
 
----------------------
http://www.iranscope.com

SEARCH

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر

بايگانی وبلاگ