چهارشنبه، اسفند ۱۹، ۱۳۹۴

از مه آفرید خسروی تا بابک زنجانی

از مه آفرید امیر خسروی تا بابک زنجانی
http://iranscope.blogspot.com/2016/03/blog-post_44.html
درسالهای اخیر موضوع فساد مالی مرتبط با دولت هم در مطبوعات جمهوری اسلامی و هم در اپوزیسیون مطرح شده و دلیل آنکه چرا مردم انقدر درباره فساد مالی رژیم حرف میزنند، مفصل بحث شده است (1).
اما هنوز برای نگارنده این سطور روشن نیست که چرا مه آفرید امیر خسروی اعدام شد. گفته می شود که دلیل این کار هراس از مطرح شدن افراد دیگری در پرونده بوده که رژیم از آشکار شدن نام آنها وحشت داشته است. اگر چنین بوده هنوز در این مورد پژوهش کافی یا انجام نشده یا منتشر نشده و یا که اینجانب از آن مطلع نیستم.
هفته گذشته بابک زنجانی که پرونده اش از بسیاری جهات به مه آفرید خسروی شبیه بود، به اعدام محکوم شد. در این مورد نیز برایم موضوع روشن نیست هرچند نوشته های روشنگرانه ای در توضیح مسأله منتشر شده اند (2).
شاید آنچه ژورنالیسم پژوهشی* در غرب خوانده می شود در بررسی فساد مالی دولتی در ایران وجود ندارد. البته برای امکان روزنامه نگاری پژوهشی، ژورنالیستها چه برای انجام تحقیقات و چه جهت انتشار حقایق به آزادی هایی احتیاج دارند که در ایران متأسفانه بسیار محدود است.
به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران
 
سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com
نوزدهم اسفند ماه 1394
March 9, 2016

پانویس:
 
1. چرا مردم انقدر درباره فساد مالی رژیم حرف میزنند
http://www.ghandchi.com/1109-fesaade-maali.htm
2. بابک زنجانی اعدام ، اما مرتضوی آزاد!؟
http://iranscope.blogspot.com/2016/03/blog-post_62.html
*investigative journalism

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com


 
----------------------

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

بايگانی وبلاگ