سه‌شنبه، فروردین ۰۳، ۱۳۹۵

از کو کلاکس کلان تا داعش

از کو کلاکس کلان تا داعش
http://iranscope.blogspot.com/2016/03/blog-post_72.html
 
 
امروز جنایت هولناک تازه ای توسط داعش در بروکسل رقم خورد (1)، همانگونه که ما شاهد ترورهای مشابه در یازدهم سپتامبر 2001 در نیویورک و سیزدهم نوامبر 2015 در پاریس بوده ایم (2).
 
داعش نماد مقاومت در برابر موفقیت دنیای مدرن است (3)، همانگونه که "کو کلاکس کلان" نمادی از مقاومت در برابر موفقیت جامعه آزاد بود.
 
درک تفاوت مقاومت پیشین در برابر استعمار در قرن نوزدهم و اسلامگرایی کنونی بسیار مهم است. اولی شامل جنبش های استقلال طلبانه ای بود که مسلمانان و غیرمسلمانان را در بر می گرفت در حالی که دومی جنبشی ارتجاعی است که می خواهد عقربهء زمان را از دنیای مدرن به دوران قرون وسطی بچرخاند.

ضروری است که اسلام، هم توسط مسلمانان و هم غیرمسلمانان در چارچوب گلوبالیسم (4) درک شود تا که از عکس العمل افراطی در برابر قساوتهای تروریستها که با هدف جنایت برای رسیدن به اهداف واپسگرایانه شان صورت می گیرد، اجتناب شود. افراط گرایی در عکس العمل به این فجایع چه به شکل راه انداختن جنگهای تازه در خاورمیانه یا منفرد کردن مسلمانان در غرب (5)، افتادن به دام نقشه های ارتجاعی اسلامگرایان افراطی است (6).
 
به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com
سوم فروردین ماه 1395
March 22, 2016
 
پانویس:

1. Brussels Airport and Subway Attacks Kill 34; ISIS Claims Responsibility
http://www.nytimes.com/2016/03/23/world/europe/brussels-airport-explosions.html
 

3. چرا اسلامگرائی میکشد
http://www.ghandchi.com/880-why-islamism-kills.htm
 
 
 
5. ترامپ، اسلام و سیاست خارجی آمریکا
http://www.ghandchi.com/1128-islam-and-us.htm

آقای ترامپ و واقعیت تازه مسلمانان
http://www.ghandchi.com/1059-trump-muslims.htm
 
 
Mr. Trump and the New Muslim Reality
http://www.ghandchi.com/1059-trump-muslims-english.htm

6. تعهد مسلمانان به پایان دادن اسلامگرایی افراطی در ترکیه و ایران
http://www.ghandchi.com/1058-end-islamist-extremism.htm
 
Muslims' Commitment to End Islamist Extremism in Turkey and Iran
http://www.ghandchi.com/1058-end-islamist-extremism-english.htm
 
 
مطلب مرتبط
نوستالژی خلافت برای جوانان مسلمان اروپا
http://iranscope.blogspot.com/2016/03/blog-post_87.html
 
 
تروریستهای اسلامگرا، مسلمانانی ضدسکولارند
http://www.ghandchi.com/1138-anti-secular-muslims.htm 

Islamist Terrorists are Anti-secular Muslims
http://www.ghandchi.com/1138-anti-secular-muslims-english.htm
 
متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 
 
 
From KKK to Daesh
Sam Ghandchi
 
Today a new heinous crime was committed by Daesh terrorists in Brussels (1), the same way we have witnessed similar terror attacks on Sept 11th of 2001 in New York and on Nov 13th of 2015 in Paris (2).
 
Daesh is a symbol of resistance to the success of modern world (3), the same way Ku Klux Klan was a symbol of resistance to the success of free society.
 
It is important to know the difference between the past resistance to colonialism in 19th century and today's Islamism. The former were independence movements including Muslims and non-Muslims, whereas the latter is a reactionary movement trying to role back the clock from modern world onto Medieval Times.
 
Islam needs to be understood by both Muslims and non-Muslims, within the framework of globalization (4), to avoid extremism in reacting to the atrocities of terrorists, who have chosen the path of murder to achieve their retrogressive goals. Extremism in reaction to these calamities, both in the form of new wars in the Middle East and/or alienating Muslims in the West (5), is falling into the reactionary plans of Islamist extremists (6).

Hoping for a democratic and secular futurist republic in Iran,

Sam Ghandchi, Editor/Publisher
IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com
http://www.iranscope.com
March 22, 2016

Footnotes:

1. Brussels Airport and Subway Attacks Kill 34; ISIS Claims Responsibility
http://www.nytimes.com/2016/03/23/world/europe/brussels-airport-explosions.html
 
 
 
 
5. Trump, Islam and US Foreign Policy
http://www.ghandchi.com/1128-islam-and-us-english.htm
 
Mr. Trump and the New Muslim Reality
http://www.ghandchi.com/1059-trump-muslims-english.htm

ترامپ، اسلام و سیاست خارجی آمریکا
http://www.ghandchi.com/1128-islam-and-us.htm

آقای ترامپ و واقعیت تازه مسلمانان
http://www.ghandchi.com/1059-trump-muslims.htm
 
6. Muslims' Commitment to End Islamist Extremism in Turkey and Iran
http://www.ghandchi.com/1058-end-islamist-extremism-english.htm 

تعهد مسلمانان به پایان دادن اسلامگرایی افراطی در ترکیه و ایران
http://www.ghandchi.com/1058-end-islamist-extremism.htm 
 
Related Articles
IS Nostalgia for EU Muslim Youth
http://www.ghandchi.com/1149-nostalgia-daesh-english.htm
 
نوستالژی خلافت برای جوانان مسلمان اروپا
http://iranscope.blogspot.com/2016/03/blog-post_87.html
 
Islamist Terrorists are Anti-secular Muslims
http://www.ghandchi.com/1138-anti-secular-muslims-english.htm

تروریستهای اسلامگرا، مسلمانانی ضدسکولارند
http://www.ghandchi.com/1138-anti-secular-muslims.htm 
 
 

 

 
 
 
----------------------
http://www.iranscope.com

SEARCH

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر

بايگانی وبلاگ