یکشنبه، اسفند ۲۳، ۱۳۹۴

ثروت و عدالت در ایران فردا/جایگاه عداالت اجتماعی در سازندگی ایران

ثروت و عدالت در ایران فردا/جایگاه عداالت اجتماعی در سازندگی ایران
http://iranscope.blogspot.com/2016/03/blog-post_59.html
 
"اگر استفاده از دست آوردهای جنبش های سوسیالیستی در سیستم های سرمایه داری، تعدیل هائی نظیر دولت رفاهی و حقوق اجتماعی را در کشورهای پیشرفته تعبیه کرده است، در ایران چنین سیستم هائی اساساً وجود ندارند. بعلاوه، توسعهءجدید در ايران، همچون دموکراسی های غربی، بصورت تدریجی نبوده است و این  طرح می تواند، در عمل،مانند تجربهء کشورهایی نظیر زیمبابوه،  از جانب یکی از دو سيستم بالا به جانب دیگری نوسان کنند، و نتیجه نیز نابودی جامعه شود. به عبارت دیگر، راه حل های کهن سرمایه داری و سوسیالیستی، یا امتزاج های سوسیال دموکراسی، راه حل نبوده، بلکه تکرار دورهای باطل شکست خوردهءگذشته اند، هرچند طرح موضوع «عدالت اجتماعی»، جزء لاینفک برنامهء توسعهءفراصنعتی در ایران می باشد، و بدون یک طرح مؤثر عدالت اجتماعی،  هیچ طرح توسعه ای نمی تواند در ایران به موفقیت انجامد. "

برای بقیه مطلب به لینک زیر مراجعه کنید


 

 

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر

بايگانی وبلاگ