چهارشنبه، اسفند ۱۹، ۱۳۹۴

حبیب تیموری مترجم کتاب کردها و دولت مرکزی


حبیب تیموری مترجم کتاب کردها و دولت مرکزی
http://iranscope.blogspot.com/2016/03/blog-post_46.html
 
Habib Teymoori, Translator of Kurds and Central Government
http://www.ghandchi.com/1127-habib-teymoori-english.htm
 
ترجمه کتاب "کردها و شکل گیری دولت مرکزی در ایران" (1) را که با همین عنوان به زبان انگلیسی منتشر شده، آقای حبیب تیموری در همان سال 1360، انجام داد. اما هم متن فارسی و هم ترجمه انگلیسی کتاب در آن زمان منتشر نشدند. همچنین شخصاً تماسم را با آقای تیموری از دست دادم و هنگامیکه بیش از 10 سال بعد از نوشتن کتاب، آن را بر روی اینترنت منتشر کردم، نمی دانستم که آیا او مایل است نامش بعنوان مترجم ذکر شود یا نه و از ذکر نام ایشان در ترجمه انگلیسی کتاب خودداری کردم مبادا برای او در ایران مشکلی ایجاد کند. اخیراً یادکردی را از ایشان در اینترنت دیدم که آقای حبیب تیموری ماسوله در سال 1389 در ایران درگذشته است (2). او مترجمی توانا بود که دانش عمیقی در عرصه اقتصاد و تاریخ داشت و در واقع باید بگویم که ترجمه انگلیسی کتاب همچون نوشته ای است که گویی ترجمه نبوده و در اصل به زبان انگلیسی نگاشته اند و حتی فصل ششم و بخش های دیگر کتاب چند پاراگراف اضافی دارد که در متن فارسی نیست؛ آنها را آقای حبیب تیموری خود افزوده بود تا متن برای انگلیسی زبانها بیشتر قابل درک شود و با دانش وسیعی که درباره تاریخ ایران بویژه دوره 1320 تا 1332 داشت این کار را بسیار عالی انجام داده بود. آن پاراگراف ها را به همان صورت هنگام انتشار متن انگلیسی حفظ کردم چرا که با روح کتاب در تطابق بود که هدف، ارائه حقایق آن دوران بود البته تا آنجا که در زمان نگارش کتاب می دانستیم. لازم است که هرچند دیرهنگام، قدردانی خود را از زنده یاد حبیب تیموری برای کارهای علمی مختلف ابراز کنم و همچنین برای آنکه این نوشته نگارنده این سطور را درباره کردستان با ارزش یافته و ترجمه کردند. او همیشه در دل جویندگان حقیقت زنده خواهد بود. و امیدوارم این ابراز تسلیت دیرهنگام برای خانواده و دوستان آقای حبیب تیموری ماسوله مورد قبول باشد.
 
به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com
نوزدهم اسفند ماه 1394
March 9, 2016
 
پانویس:
 
1. کتاب کردها و شکل گیری دولت مرکزی در ایران
http://www.ghandchi.com/700-KurdsIran.htm 

Kurds and Formation of Central Government in Iran
http://www.ghandchi.com/700-KurdsIranEng.htm
 
2. شرح مختصر زندگی حبیب تیموری
 
 
متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 
 
Habib Teymoori, Translator of Kurds and Central Government
Sam Ghandchi
http://www.ghandchi.com/1127-habib-teymoori-english.htm

حبیب تیموری مترجم کتاب کردها و دولت مرکزی
http://www.ghandchi.com/1127-habib-teymoori.htm

The English translation of my book entitled "Kurds and Formation of Central Government in Iran" (1) which was written in 1981, was done the same year by Mr. Habib Teymoori. But neither the Persian version nor the English translation were published at that time. Also I lost contact with Mr. Teymoori when publishing this book on the Internet more than ten years after it was written; and I did not know if he wanted me to mention his name as the translator or not, so I did not mention his name in case it could cause him problems in Iran. Recently I saw an obituary on the Internet that Mr. Habib Teymoori Masuleh had passed away in 2010 in Iran (2). He was an excellent translator with a deep knowledge of economics and history and actually I should say his translation of my book about Kurdistan is like an original English book by itself and even the English version of Chapter 6 and other sections have a few added paragraphs that are not in the Persian version; they were added by Mr. Habib Teymoori to make the text more understandable for the English readers; and with his extensive knowledge of Iranian history especially of the 1941-1953 period, it was done perfectly. I kept his additions as-is when publishing the English version. They were written in the spirit of the book which has tried to present the facts as far as we knew at the time of writing the book. I need to express belatedly of my gratitude to the late Mr. Habib Teymoori for all his scientific work and also for finding my book about Kurdistan worthwhile to translate it to English. He will always be alive in our hearts. I hope my late condolences to his family and friends is acceptable.

Hoping for a democratic and secular futurist republic in Iran,

Sam Ghandchi, Editor/Publisher
IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com
http://www.iranscope.com
March 9, 2016

Footnotes:

1. Kurds and Formation of Central Government in Iran
http://www.ghandchi.com/700-KurdsIranEng.htm

کتاب کردها و شکل گیری دولت مرکزی در ایران
http://www.ghandchi.com/700-KurdsIran.htm
 
2. Habib Teymoori's Obituary in Persian
  
----------------------
http://www.iranscope.com

SEARCH

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر

بايگانی وبلاگ