سه‌شنبه، بهمن ۰۶، ۱۳۹۴

حشمت طبرزدی: آرایش 3 کمپین در انتصخابات پیش رو

حشمت طبرزدی: آرایش 3 کمپین در انتصخابات پیش رو
http://iranscope.blogspot.com/2016/01/3.html

همانگونه که پیش بینی می شد، حسن خمینی به همراه صد ها تن دیگر نیز پیش از مسابقه،حذف شدند.
دیده بان حقوق بشر بیانیه ی خوبی داد و خوشحالم که در تهیه ی این بیانیه،با دادن اطلاعات دقیق از غیر ازاد بودن انتخابات و اعمال قوانین و سلایق کاملا مغایر با حقوق اساسی و دموکراتیک فرد و مغایر با اعلامیه ی جهانی حقوق بشر،نقش داشته و اطلاعات مستند از روز ثبت نام در فرمانداری تا مراحل بعدی و حتا ضوابط حاکم بر ثبت نام مثل مدرک تحصیلی،ملاک سن و سال تا فرم ثبت نام متضمن تفتیش عقیده به انها ارایه گردید.
اینک صدای همگان علیه نظارت استصوابی در امده و خواهان این هستند که صلاحیت کاندیداها توسط مردم تایید شود.
اینک اکثریت بر این نظر هستند که انتخابات غیر ازاد و غیردموکراتیک است،اما تنها زور سر نیزه از یک سو و عدم وجود جنبش قدرتمند اجتماعی از دیگر سو، مانع تحقق خواست عمومی مبنی بر خلع ید از شورای نگهبان می شود.

ناظر بر تحولات اجتماعی و انتصخابات پیش رو اما سه رویکرد متفاوت ،به شرح زیر ،شکل گرفته است:

1-نظر اول این است که برای این که حق رای خود را پاس بداریم و نشان بدهیم که رای ما تاثیر دارد، در انتصخابات موجود، شرکت کرده و به کاندیداهای باقی مانده از اصلاح طلب ها رای بدهیم.برای این هدف ،،کمپین رای اعتراضی ،،تشکیل شده است.این کمپین معتقد است از دوران مشروطه به دنبال این بوده ایم که نشان بدهیم،نه رعیت که شهروند هستیم و در نتیجه دارای رای هستیم.حال با دادن این رای به اصلاح طلب ها،از ان دفاع نماییم.این کمپین در واقع برخوردی سیاسی و عملگرایانه و بلکه فایده گرا و تا حدودی ابزارگرایانه با حقوق بشر دارد .
همواره به تز غیر دموکراتیک بد و بد تر استناد می کند و راهی برای فرار دیکتاتوری از فشار افکار عمومی پیدا می کند که با تز تقیه، در مذهب شیعه همسانی زیادی دارد.رهبری این کمپین در دست گروههایی است که خواهان حفظ جمهوری اسلامی، البته با اصلاحاتی از درون هستند.

2-کمپین دوم ،انتخابات موازی و گزینش صندوق ازاد است.
این کمپین، در پی این است که نظارت استصوابی را به چالش بکشد، تایید صلاحیت را حق مردم معرفی نماید و نه حق حکومت و نوعی اتحاد عملی بین مخالفین انتخابات استصوابی به وجود بیاورد و از حق رای ازاد دفاع کند.
این کمپین ،در پاسداشت از حقوق اساسی فرد و مخالفت با اراده ی قاهره و دیکتاتوری حاکم،به شدت با شرکت در انتصخابات مخالف است.برای این که، دعوت به شرکت در انتصخابات استصوابی و غیر ازاد را مغایر با اعلامیه ی جهانی حقوق بشر می داند، اما هم هنگام از تحریم پرهیز می کند و صندوق ازاد را پیشنهاد می دهد.
برای این که تحریم در شرایط کنونی را منفعلانه ترین اقدام ممکن در تحولات بسیار پر شتاب اجتماعی می داند.تحولاتی که اگر چه،دیکتاتوری حاکم با دخالت زورمدارانه در ان اثر جدی می گذارد، اما بدنه ی جامعه به شدت در ان نقش بازی می کند و پشتیبانان تحریم صرف،عملا از مشارکت در فرایند این تحولات اجتماعی و اثر گذاری در ان ، باز مانده اند.
کمپین دفاع از ،،حق انتخابات ازاد ،، حتا پس از 7 اسفند مبارزات خود برای اعاده ی این حق را ادامه خواهد داد و تلاش می کند مطالبات اساسی خود را به صورت گفتمان غالب در سپهر سیاسی-مدنی ایران در اورد.
این کمپین را بیشتر گروههایی رهبری می کنند که از تغییرات دموکراتیک و بنیادین، ناظر بر دموکراسی و حقوق بشر در ایران،دفاع کرده و نقش جامعه ی مدنی در دموکراتیزاسیون را محوری قلمداد کرده و نه تنها با حفظ قدرت با هر وسیله مخالف هستند که با کسب قدرت با هر وسیله نیز مخالفت جدی دارند.
3-کمپین سوم متعلق به تحریمی ها است.
این کمپین ،عمدتا به گروههای برانداز تعلق دارد که بر این باور هستند؛اصولا هر نوع شرکت در مبحث انتصخابات،از جمله مخالفت با نظارت استصوابی یا دفاع از حق انتخابات ازاد،به مفهوم بازی کردن در زمین رژیم است.
این کمپین همه ی مطالبات را به پس از بر اندازی یا سرنگونی احاله می دهد و با دو کمپین 1 و 2 به شدت می ستیزد.
بخش مسلط این کمپین، با صراحت تحریم را طرح می کند و بخش حاشیه ای اما ، به عدم شرکت بسنده کرده اما سخنی از تحریم به میان نمی اورد.در وضعیت کنونی ،این کمپین تاثیری در تحولات اجتماعی در درون کشور ندارد و هر نوع مبارزه اجتماعی از نوع مطالبه محوری را بی نتیجه دانسته و عمدتا ،به پسا جمهوری اسلامی می اندیشد.


http://www.rayazad.com
منبع:
اینترنت


----------------------

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر

بايگانی وبلاگ