یکشنبه، بهمن ۰۴، ۱۳۹۴

جبهه دموكراتيك: در انتخابات (انتصابات) جمهورى اسلامى شركت نمى كنيم

بيانيه جبهه دموكراتيك ايران در خصوص انتخابات هشتم اسفند
http://iranscope.blogspot.com/2016/01/blog-post_33.html
 
در انتخابات (انتصابات) جمهورى اسلامى شركت نمى كنيم.
درپى حضور دبير كل جبهه دموكراتيك ايران حشمت اله طبرزدى و تنى چند از اعضاى همبستگى براى دموكراسى و حقوق بشر در حوزه هاى ثبت نام نمايندگى مجلس، فرصت سياسى براى اپوزيسيون بدست آمده است تا شرايط توطئه گرانه حاكم بر انتخابات نمايشى حكومت به شيوه اى عملى برملا گردد. جمهورى اسلامى نه تنها راه را بر اپوزيسيون كه حتى بر اصلاح طلبان و طيف هاى مختلف حكومت نيز بسته است. همانگونه كه قبلا از طريق بيانيه اعلام نموده ايم، انگيزه شركت در ثبت نام انتخابات نمايشى جمهورى اسلامى نه حضور واقعى، كه بمنظور ورود به صحنه سياسى بصورتى ملموس و ايجاد زمينه براى حضور عملى و اعتراض اپوزيسيون(چالش سياسى) در كشور بوده است. خوشبختانه اين فرصت سازى توانست اپوزيسيون عملگرا را به جامعه و مردم ايران و همچنين به كشورهاى جهان بشناساند.اين يك گام مثبت و رو به پيش بود، بگونه اى كه اكنون اپوزيسيون عملگرا على رغم فشار و تهديد حكومت، خود را در موقعيت به چالش كشانيدن حكومت قرار داده است.
حشمت اله طبرزدى در اطلاعيه اى انتخابات در جمهورى اسلامى را غير دموكراتيك اعلام نموده و عدم مشاركت اجتماعى در راى گيرى انتخابات و پرهيز جامعه از حضور در نمايش انتخاباتى هشتم اسفند را مطرح نموده است.
و اما فضاى بسته انتخابات كه نشانگر قطبى شدن قدرت سياسى در دستان اقليتى از حكومتگران فاسد كه زير لواى ولايت مطلقه فقيه و فرماندهان سپاه پاسداران گرد آمده اند، به اين واقعيت دامن زده است كه حكومت قصد بر ادامه شرايط انقباضى سياسى- اجتماعى دارد و بر آن است كه تنور اين نمايش انتخاباتى را هر بيشتر گرم نگه دارد، به همين دليل خامنه اى از مخالفان نظام خواست كه در پاى صندوقهاى انتخابات حضور پيدا كنند، بديهى است سخن اپوزيسيون در مقابل اين ترفند خامنه اى و دستگاه حاكمه قرار مى گيرد، يعنى عدم مشاركت در انتخابات،
نگاه حشمت اله طبرزدى و جبهه دموكراتيك ايران اساسا با بينشهايى كه تغييرات احتمالى سياسى را در درون حكومت جستجو مى كنند متفاوت است، گرچه تضعيف جناح اصولگرا و كل حكومت را بدليل جدال اصلاح طلبان بر سر قدرت بنفع دموكراسى خواهان مى دانند. نگاه محورى حشمت اله طبرزدى و جبهه دموكراتيك اساسا بر مردمى است كه آسيب ديدگان اصلى جمهورى اسلامى محسوب مى شوند. بنا بر اين پروژه گذار از جمهورى اسلامى با هدف استقرار دموكراسى، طبيعتا مى تواند استراتژ اى را در برنامه داشته باشد كه نيروهاى خاص خود يعنى دموكراسى خواهان و مردم كشور را در كانون مبارزات سياسى و اجتماعى متمركز نمايد و چون هدف استقرار دموكراسى عمدتا از ويژه گيهاى خشونت طلبانه بدور است لذا استراتژى تكيه بر جنبشهاى مسالمت آميز اجتماعى و تقويت آنها ضمانت و پشتوانه هر اقدام ممكن سياسى در مقابله با حكومت خواهد بود.
استراتژى انتخابات آزاد در شرايط كنونى بدليل مطلقه بودن قدرت مركزى حاكم يعنى ولايت فقيه و سپاه پاسداران از يكسو و از سوى ديگر بدليل خلاء قدرت اجتماعى و عدم سازماندهى جامعه در حمايت از اين استراتژى امكان اجرايى ندارد. اما با تقويت و پيوند همه جنبشها كه در جامعه وجود دارد، مى توان در آينده موازنه قدرت سياسى و اجتماعى را در مقابل حكومت ايجاد نمود. لذا ضرورى ترين اقدامات سياسى در دو بخش، الف- مقابله با سياستهاى انحصار گرانه حكومت در حوزه قدرت سياسى نظير انتخابات و ب- رويكرد جدى به سازماندهى مطالبات اجتماعى، تقويت آنها و پيگرى تغييرات اساسى از طريق جنبشهاى مسالمت آميز اجتماعى است.
زنده باد آزادى
گسسته باد زنجير استبداد
بر قرار باد دموكراسى در ايران
شوراى هماهنگى جبهه دموكراتيك ايران


منبع:
https://www.facebook.com/irandf/posts/811452458978138

----------------------

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر

بايگانی وبلاگ