شنبه، بهمن ۰۳، ۱۳۹۴

کورش زعیم و محمد مقیمی در گفتگویی با تلویزیون سازمان حقوق بشر ایران

کورش زعیم و محمد مقیمی در گفتگویی با تلویزیون سازمان حقوق بشر ایران
http://iranscope.blogspot.com/2016/01/blog-post_46.html


لطفاً بعد از پایان بخش اول ویدیو قدری صبر کنید تا بخش دوم بیاید
تلویزیون حقوق بشر ایران - برنامه چهاردهم
شامل گفتگوهایی با محمد مقیمی، وکیل مدافع آتنا فرقدانی، کارتونیست زندانی
یوسف بنی طرف، فعال حقوق بشر عرب درباره بازداشت فعالین عرب در ایران
کوروش زعیم، عضو جبهه ملی ایران درباره محدودیت ها برای فعالیت این تشکل سیاسی
محمد صلاح الدین رشیدیانی، که به اتهام ارتباط با بهاییان در ایران بازداشت شده بودتلویزیون حقوق بشر ایران - برنامه چهاردهمشامل گفتگوهایی با محمد مقیمی، وکیل مدافع آتنا فرقدانی، کارتونیست زندانییوسف بن...
Posted by ‎Iran Human Rights - سازمان حقوق بشر ایران‎ on Friday, January 1, 2016----------------------

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر

بايگانی وبلاگ