جمعه، دی ۱۸، ۱۳۹۴

سخنرانی ری کرزوایل در مراسم نوبل در مورد آینده هوش

سخنرانی ری کرزوایل در مراسم نوبل در مورد آینده هوش (به انگلیسی)
----------------------

بايگانی وبلاگ