جمعه، بهمن ۰۹، ۱۳۹۴

محمد امینی: آیا دکتر علی شریعتی روشنفکر بود

محمد امینی:  محمد امینی:  آیا دکتر علی شریعتی روشنفکر بود
http://iranscope.blogspot.com/2016/01/blog-post_676.html

محمد امینی در برنامه یک کلمه بیست و نهم ژانویه با بحث نیاز به رفرماسیون در فقه شیعه به بازبینی نظرات دکتر علی شریعتی ادامه می دهد. در این قسمت آقای امینی به نظری که آقای شریعتی را طلیعه دار جنبش روشنفکری ایران می شناسد، پاسخ می دهد و نظر دکتر شریعتی را در مورد حقوق بشر بازگو می کند. نظرات آقای شریعتی در مورد دموکراسی و آزادی اندیشه مورد بررسی قرار می گیرد.

آقای امینی در بخش دوم برنامه موضوع تلاش بارزانی برای استقلال کردستان در عراق را مورد بحث قرار می دهد. همچنین سخنان اخیر مصطفی هجری دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران در مورد جمهوری مهاباد مطرح می شود.


منبع:


مطلب مرتبط:
محمد امینی: مقایسه ای بین نظرات علی شریعتی و داعش
http://iranscope.blogspot.com/2016/01/blog-post_2.html

محمد امینی: اسلام داعشی بدون آخوند علی شریعتی و مجاهدین
http://iranscope.blogspot.com/2016/01/blog-post_9.html----------------------

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر

بايگانی وبلاگ