یکشنبه، دی ۲۷، ۱۳۹۴

تبعیض ایرانیان علیه همجنسگرایان

تبعیض ایرانیان علیه همجنسگرایان
http://iranscope.blogspot.com/2016/01/blog-post_17.html

Iranians' Discrimination against the Gays
http://www.ghandchi.com/1085-iranians-and-the-gays-english.htm

مایه شرمساری است که ایرانیانی که با جمهوری اسلامی مخالفند خود علیه همجنسگرایان تبعیض اعمال می کنند و اپوزیسیون ایران اساساً در این مورد بزرگ نقض حقوق بشر توسط
بسیاری از ایرانیان حتی آنانی که در خارج زندگی می کنند، سکوت اختیار کرده است.

همجنسگرایان گروهی هستند که در قانون ایران بخاطر آنچه در بدو تولد هستند و بر آن هیچ کنترلی ندارند و بخشی از ساختمان بیولوژیک آنهاست، با مجازات مرگ تهدید شده اند.

چه وقت جامعه ایرانی می خواهد حقوق دگرباشان جنسی را درک کند؟ چه وقت گروه های اپوزیسیون می خواهند در مورد این موضوع تابو حرف بزنند؟ چگونه اپوزیسیون می تواند حتی خود را مترقی بداند و کسانی را در صفوف خود تحمل کند که درباره همجنسگرایان جوک بسازند و علیه دگرباشان جنسی تبعیض قائل شوند.

تنها داعش نیست که همجنسگرایان را به قتل می رساند (2). جمهوری اسلامی ایران قوانین مجازات مرگ برای همجنسگرایان به دلیل آنچه هستند، برقرار کرده است. شخصاً این موضوع را چندین بار با اپوزیسیون ایران مطرح کرده ام اما رهبران فکری از قصد نسبت به این بحث بی اعتنایی می کنند چرا که از کسانی در صفوف خود هراس دارند که هموفوبیک هستند (3).

به امید
جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://iranscope.blogspot.com
http://www.iranscope.com
http://www.ghandchi.com
بیست و هفتم دی ماه 1394
January 17, 2016

پانویس:

1. ايرانيان و ازدواج همجنسگرايان
http://www.ghandchi.com/727-gay-marriage.htm

2. Islamic State group targets gays with brutal public killings
http://news.yahoo.com/islamic-state-group-targets-gays-055601285.html

3. بحث های در مورد حقوق همجنسگرایان
https://goo.gl/6R0y0S

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 
 
Iranians' Discrimination against the Gays
Sam Ghandchi
http://www.ghandchi.com/1085-iranians-and-the-gays-english.htm

تبعیض ایرانیان علیه همجنسگرایان
http://www.ghandchi.com/1085-iranians-and-the-gays.htm

‍It is a shame that Iranians who oppose the Islamic Republic are themselves prejudiced against the gays and Iran's opposition is basically silent about this grave violation of human rights by many Iranians even those living abroad.

The gays are a group who are being threatened with death sentence in Iran's law for who they are by birth, something which they have no control on and is their biology.

When is the Iranian community going to understand the equal rights for LGBT? When are the opposition groups going to start talking about this taboo subject? How can opposition even consider itself progressive and tolerate those in its own ranks who make jokes and justify discrimination against the gays (1).

It is not just Daesh murdering the gays (2). Islamic Republic of Iran still has a legal code of the death sentence for gays for just being who they are. I have discussed this issue several times with the Iran's opposition but the thought leaders intentionally ignore the discussion because they are afraid of those in their own ranks who are homophobic (3).

Hoping for a democratic and secular futurist republic in Iran,

Sam Ghandchi, Editor/Publisher
IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com
http://www.iranscope.com
January 17, 2016
 
Footnotes:
1. Iranians and Gay Marriage
http://www.ghandchi.com/727-gay-marriage-eng.htm

2. Islamic State group targets gays with brutal public killings
http://news.yahoo.com/islamic-state-group-targets-gays-055601285.html

3. بحث های در مورد حقوق همجنسگرایان
https://goo.gl/6R0y0S


Featured Topics
http://featured.ghandchi.com
 
 
 
----------------------

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر

بايگانی وبلاگ