جمعه، تیر ۰۳، ۱۳۹۰

آزاده سپهری-چرا پسرانمان را ختنه می کنیم؟


چرا پسرانمان را ختنه می کنیم؟
آزاده سپهری
http://azadeh-sepehri.blogspot.com/2011/06/blog-post_24.html

ایمیلی دریافت کردم که در آن یکی از خوانندگان از من اطلاعاتی راجع به ختنه ی پسران در آلمان می خواست. این باعث شد که به این موضوع بیشتر فکر کنم. دیدم در اروپا هم، حتی آن دسته از ایرانیانی که شدیدا مخالف اسلام هستند، اکثرشان پسران شان را ختنه می کنند. برای این کار هم دلایل پزشکی می آورند و می گویند چون ختنه از نظر بهداشتی مزایایی دارد، چنین اقدامی کرده اند یا می خواهند بکنند.

من ولی شک دارم چنین چیزی حقیقت داشته باشد و فکر می کنم پایبندی به سنت هایی که در درون ما ریشه دوانده اند، دلیل اصلی ختنه ی پسران است. قصدم هم در اینجا اثبات این قضیه نیست (که البته کار آسانی هم نیست)، بلکه فقط می خواهم افرادی که اسلام را قبول ندارند و پسران شان را ختنه کرده اند، با خودشان صادقانه فکر کنند و ببینند آیا این کار را واقعا فقط به خاطر اندک مزایای بهداشتی قضیه کرده اند یا اینکه اصلا تصور اینکه پسرشان ختنه نشده باشد برایشان دشوار و غیر قابل قبول بوده.

مسئله پایبندی به سنت ها فقط به ختنه برنمی گردد و در بسیاری موارد دیگر هم خود را نشان می دهد. در بسیاری مراسم، چون مراسم نامزدی وعروسی و عزاداری و حتی در برخی مراسم سیاسی چون بزرگداشت افراد یا سالگرد کشتارهای سیاسی، می بینیم که افرادی که در جامعه ی ایرانی سنت شکن محسوب می شوند، باز هم از یکسری سنت های بی معنی و زائد پیروی می کنند، بدون اینکه درباره آن فکر کرده باشند و واقعا به این نتیجه رسیده باشند که دارند کار درست و مفیدی انجام می دهند.

اگر فرد فرد ما بیشتر درباره خودمان فکر کنیم و دائما افکار و رفتار و اعمال مان را زیر سوال ببریم و مورد بررسی قرار دهیم، فقط به خودمان خدمت نکرده ایم. اطرافیان ما، فرزندان ما و مردم جوامعی که با آن در ارتباط هستیم نیز از تاثیرات این کار بهره خواهند گرفت، حتی اگر این تاثیرگذاری بسیار ناچیز و سرعت آن بسیار کم به نظر برسد. ولی باید این را در نظر گرفت که جامعه ی بشری از همین "من" ها و "تو" ها تشکیل شده است!
iran#

بايگانی وبلاگ