دوشنبه، خرداد ۳۰، ۱۳۹۰

بهمن معالی زاده وضعيت پناهندگان ايرانی را تشريح می کند

Link
بهمن معالی زاده وضعيت پناهندگان ايرانی را تشريح می کند

http://www.youtube.com/watch?v=9bWwdO5tPX4iran#

بايگانی وبلاگ