سه‌شنبه، آذر ۳۰، ۱۳۸۹

***توجه توجه: يک راهنمايی برای کسانيکه در يوتوب ويديو آپلود می کنند***

در متن زير

دی=D
شيفت ايکس=Shift_X

دوستان عزيز اگر در يوتوب ويديو آپلود می کنيد لطفاً برای حرف "ی" از کليد "دی" در کیبورد خود استفاده نکنيد و بجای آن برای همه "ی" ها يعنی برای هم "ی" اول، هم وسط و هم آخر از کليد "شيفت ايکس" استفاده کنيد. متأسفانه اگر از "دی" استفاده کنيد هنوز يوتوب حرف "ی" فارسی را درست پروسه نميکند و وقتی ويديوي شما ايمبد می شود، کج و معوج می گردد. ضمناً اگر متن فارسی ويديوهای قديمی خود را تصحيح کنيد تا 24 ساعت هنوز در نمای ايمبد شده بيرونی خراب خواهد بود که مسأله ای نيست و فقط تاخير در پروسه کردن يوتوب است.


بايگانی وبلاگ