جمعه، دی ۱۰، ۱۳۸۹

استفاده از پلاستيکهای يک بار مصرف در ايتاليا ممنوع می شود


استفاده از پلاستيکهای يک بار مصرف در ايتاليا ممنوع می شود
http://www.voanews.com/persian/news/Plastic_Bags-2010-12-31-112707529.html

با آغاز سال جديد میلادی، استفاده از پلاستيکهای يک بار مصرف در فروشگاهها و ساير مراکز تجاری سراسر ايتاليا ممنوع خواهد شد. اين طرح که برای نخستين بار در سال ۲۰۰۶ در دوران نخست وزيری رومانو پرودی تسليم پارلمان ايتاليا شده بود، اخيراً با ۲۹۶ رأی موافق از تصويب پارلمان اين کشور گذشت.

طرح ممنوعيت استفاده از کيسه های پلاستيکی يک بار مصرف در فروشگاهها و مراکز تجاری ايتاليا برای نخستين بار در سال ۲۰۰۶ توسط رومانو پرودی، نخست وزير سابق و رييس دولت چپ ميانه ايتاليا، به پارلمان اين کشور ارائه شد، و قرار بود تا سال ۲۰۱۰ در پارلمان ايتاليا به رأی گذارده شود. اين طرح که توسط نخست وزير کنونی، سيلويو برلوسکونی، به دليل فشار کارخانه های پلاستيک سازی به تعويق افتاده بود، به تازگی با ۲۹۶ رأی موافق در پارلمان ايتاليا به تصويب رسيد و قرار است از روز اول ماه ژانويه سال جديد به مورد اجرا، گذاشته شود.

اين طرح ممکن بود در جلسه ۲۲ دسامبر کابينه ايتاليا بار ديگر به تعويق افتد، اما با مخالفت سرسختانه استِفانيا پِرِستيجياکامو، از کارکنان اپوزيسيون سازمان حفاظت محيط زيست ايتاليا، مواجه شد.

هنوز مشخص نيست چه گامهايی برای اجرای اين قانون در نظر گرفته شده است.

از سوی ديگر، اِوا آلِسّی، از زيست شناسان صندوق جهانی حيات وحش، تخمين می زند که هر ايتاليايی در سال حدود ۴۰۰ کيسه پلاستيک استفاده می کند، بنابراين حدود ۲۵ درصد از کل ميزان پلاستيک مصرفی اروپا، فقط در ايتاليا به مصرف می رسد. وی می افزايد: «اما خوشبختانه از روز اول ژانويه ۲۰۱۱، استفاده از کيسه های پلاستيکی در ايتاليا ممنوع می شود. بنابراين در سال جديد اثری از کيسه های پلاستيکی در فروشگاهها، سوپرمارکتها و بازار، نخواهد بود.»

کيسه های پلاستيکی پيش از پوسيده شدن دهها سال در محيط زيست دوام می آورند، و از آنجا که روند از بين رفتن آنها بسيار کند صورت می گيرد، لطمات جبران ناپذيری بر محيط زيست باقی می گذارند.

لورا چيوتی يکی از شهروندان ايتاليايی در پاسخ به اين سئوال که چرا برای خريد از کيسه های غير يک بار مصرف استفاده می کند، می گويد: «وقتی می بينم آنهمه کيسه پلاستيک با آب به ساحل می آيند، ناراحت می شوم. آنها جذب طبيعت نمی شوند. اما تنها با يک کار کوچک در روز کمک بزرگی به حفظ محيط زيست می شود.»

کيسه های پلاستيکی در صورت سوزانده شدن گازهای سمی از خود توليد می کنند، و چنانچه به دريا ريخته شوند، جان فوکها و لاک پشتها در معرض خطر، قرار می گيرد.

بايگانی وبلاگ