دوشنبه، آذر ۱۵، ۱۳۸۹

مجید توکلی- شانزده آذر ۱۳۸۸ در دانشگاه پلی تکنیک، ساعتی قبل از دستگیری


سخنرانی مجید توکلی در شانزده آذر ۱۳۸۸ در دانشگاه پلی تکنیک، ساعتی قبل از دستگیری

بايگانی وبلاگ