شنبه، آذر ۲۷، ۱۳۸۹

اولين وب سايت ايرانی در اينترنت


وب سايت تهران استانفورد اولين وب سايت ايرانی در اينترنت است که توسط آقای فرهاد شاکری که در آن زمان در دانشگاه استانفورد کار می کرد تأسيس شد

http://tehran.stanford.edu

بايگانی وبلاگ