جمعه، آذر ۲۶، ۱۳۸۹

یوسف رشــــیدی را تنهــا بــراي یک حرف می خواهند اعدام کنند


ارسالی مهدی خانباباتهرانی

یوسف رشــــیدی
محکوم به اعــــدام است
تنهــا بــراي یک حرف با ید اعدام شود

یوسف رشیدی دانشجوی پلی تکنیک بود که درروز دیدار احمدی نژاد از پلی تکنیک یک صفحه کاغذ را بالا برد که رویش نوشته بود "رئیس جمهور فاشیست پلی تکنیک جای تو نیست".
یوسف رشیدی
محکوم به اعدام است
هموطن کمکش کن
عكسي كه ماندگار مي شود؛

لطفا این ایمیل را برای همه بفرستید
با معروف شدنش،
شانس زنده ماندش در زندان افزایش خواهد یافت.
عكسي كه ماندگار مي شود؛لطفا این ایمیل را برای همه بفرستید
با معروف شدنش،
شانس زنده ماندش در زندان افزایش خواهد یافت.

بايگانی وبلاگ