دوشنبه، آبان ۱۰، ۱۳۸۹

افزایش هر ساله 60,000 زن سرپرست خانوار


افزایش هر ساله 60,000 زن سرپرست خانوار
http://www.khabaronline.ir/news-104248.aspx

جامعه > آسیب ها
- در سال های اخیر با روند روبه رشد شمار زنان سرپرست خانوار مواجه بوده ایم که یکی از مهمترین دلایل آن افزایش آمار طلاق بوده است.

رفاه اجتماعی زنانی که سرپرستی خانوار را برعهده دارند، مقوله ای است که توجه چندانی به آن نشده است. اگر مسائل و مشکلات این زنان را با شاخص های رفاه مقایسه کنیم، شکاف گسترده ای مشاهده خواهیم کرد. برای مثال، شاخص هایی که برای سنجش رفاه اجتماعی بکار گرفته می شود، عبارتند از: بهداشت، آموزش و یادگیری، اشتغال و موقعیت اقتصادی فرد، مشارکت، فرصت های اجتماعی، محیط فیزیکی زیست، محیط و روابط اجتماعی، در مورد این زنان، عامل فقر اقتصادی، تعیین کننده اصلی وضعیت نابسامان آنهاست.

سازمان بهزیستی ، به عنوان متولی رسیدگی به امور چنین زنانی، در حال حاضر تنها 147 هزار تن از زنان سرپرست خانوار را تحت پوشش خود دارد. میزان مستمری ماهیانه ای که به این زنان تعلق می گیرد، در بهترین حالت، به حدود 30 هزار تومان (برای خانواده های بیش از 2 نفره تا پنج نفر) می رسد وناگفته پیداست که بسیار ناچیز است.

براساس بررسی های انجام شده، نگرانی، اضطراب و ناامنی، بیشترین دغدغه زنان سرپرست خانوار نسبت به آینده خود و فرزندانشان بوده است.

یر اساس آخرین آمار هر ساله60 حدود هزار زن به عنوان زن سرپرست خانواده در ایران شناخته می شود و نیازمند جتر حمایتی دولت هستند.

آمار بر اساس اعلام کمیته امداد امام خمینی

سال

آمار

75 تا 85

1.641.000

86

1.701.000

87

1.761.000

88

1.821.000

سن زنان سرپرست خانواده از 25 سال شروع و تا 65 سال ادامه می یابد و نشان دهنده این مطلب است که زنان در هر سنی با این مشکل مواجه هستند و با توجه به اینکه جامعه آینده در دستان همین زنان شکل می گیرد توجه هرچه بیشتر به آنها را ضروری و زنگ خطر را برای مسئولان امر حمایت از این زنان را به صدا در می آورد .

آمار بر اساس اعلام کمیته امداد امام خمینی

سن

درصد

25 تا 44 سال

28

45 تا 64 سال

38

65 به بالا

34

چگینی مدیر کل امور ایتام، زنان سرپرست خانوار و سالمندان کمیته امداد به خبر می گوید 57 درصد زنان سرپرست خانوار کشور تحت پوشش کمیته امداد هستند که به ترتیب بیشترین زنان سرپرست خانوار را زنان بیوه و مطلقه تشکیل می دهند.وی می گوید: بر اساس برنامه چهارم و چشم انداز کمیته امداد سالیانه 45 هزار زن سرپرست خانوار به جمعیت تحت پوشش کمیته امداد افزوده شده است.

این زنان به بیمه نیاز دارند

چگینی یکی از مشکلات مهم این زنان را در ارتباط با بیمه آنان می داند و می گوید:بیمه تامین اجتماعی از دیگر موضوعاتی است که در سالهای گذشته به آن چندان توجهی نشده در حالی که بیمه می تواند بخشی از مشکلات و نگرانی های زنان سرپرست خانواده را بکاهد و به آنها اطمینان خاطری برای ادامه زندگی خود و فرزندانشان بدهد.

بر اساس گفته چگینی دو دسته از زنان تحت پوشش کمیته می توانند از بیمه استفاده کنند. نخست افرادی که بر اساس قوانین کشور شامل بیمه های خدمات درمانی و تامین اجتماعی می شوند که معمولا زنان سرپرست خانوار زیر 50 سال هستند.

و البته از تعداد 317 هزار زن سرپرست خانوار زیر 50 سال تحت پوشش کمیته امداد،تنها 160 هزار زن سرپرست خانوار شاغل تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند که اگر قانون بیمه زنان سرپرست خانوار تصویب شود می توانیم تمامی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش را بیمه کنیم.

تنها حمایت مالی کافی نیست

نکته مهم اینجاست که هدف هرگونه برنامه ای که زنان سرپرست خانوار در متن آن قرار می گیرند، باید توانمندسازی آنان باشد و نه صرفا کمکهای محدود مالی به آنها. مشکل اصلی در کمکها ی حمایتی مالی آن است که بودجه مناسب برای آن در نظر گرفته نشده و پیش بینی برای تامین اعتبار آن مد نظر قرار نمی گیرد.

در صورتی که با انتقال خدمات حمایتی و پرداخت مستمری به خانواده های تحت پوشش به حمایتهای بیمه ای و تامین اجتماعی، زمینه مناسبی فراهم می گردد که این زنان روی پای خود بایستند. کارشناسان می گویند فرایند توانمندسازی زنان می تواند در سه حوزه دنبال شود. برای مثال، در زمینه فرهنگی، با توجه به میزان بالای بی سوادی در میان زنان سرپرست خانوار، اگر امکان فراهم است، بتوان شرایط ادامه تحصیل را برای آنها فراهم کرد.

در زمینه اجتماعی، بتوان شرایط حضور فعال آنان را در اجتماع مهیا ساخت. به عبارت دیگر، حضور آنان در اجتماع مورد باز تعریف قرار گیرد. در نهایت، با توجه به آنکه تعداد زیادی از آنان متکی به کمک های سازمانهای متولی هستند، به نظر می رسد آنچه می تواند در زمینه اقتصادی در سرلوحه اقدامات سازمانهای دولتی و نیز غیر دولتی در راستای توانا سازی آنها قرار گیرد، حرفه آموزی به آنان به عنوان شیوه ای مطمئن در راه خوداشتغالی وایجاد منبع درآمدی پایدار است.

بايگانی وبلاگ