جمعه، آبان ۲۱، ۱۳۸۹

پنج زن در اوکراين در اعتراض به مجازات سنگسار در مراسم جمهوری اسلامی در اوکراین برهنه شدند


پنج زن در اوکراين در اعتراض به مجازات سنگسار در مراسم جمهوری اسلامی در اوکراین برهنه شدند

http://www.iol.co.za/news/back-page/femen-activists-stage-nude-protest-1.746451?image=1

http://www.youtube.com/watch?v=-QoW-gIQEKQ


بايگانی وبلاگ