چهارشنبه، آبان ۲۶، ۱۳۸۹

قندچی-چرا سکولاريسم در نيمی از جهان شکست خورد- به انگليسی

نسخه فارسی اين مقاله چند هفته پيش منتشر شد
سام قندچی

Persian Article مقاله فارسی

چرا سکولاريسم در نيمی از جهان شکست خورد

http://iranscope.blogspot.com/2010/10/blog-post_08.htmlمقاله انگليسی English Article

Why Secularism Failed in Half of the World

http://www.ghandchi.com/639-WhySecularismFailedEng.htm


بايگانی وبلاگ