دوشنبه، آذر ۰۱، ۱۳۸۹

گفت و گوهاى درونى بين دو سازمان چريك هاى فدائى خلق ايران و مجاهدين خلق ايران


ايميل فورورد شده

گفت و گوهاى درونى بين دو سازمان چريك هاى فدائى خلق ايران و مجاهدين خلق ايران انديشه و پيكار براى نخستين بار منتشر مى كند: شرکت کنندگان در گفت و گو: رفقا حميد اشرف، تقى شهرام ، بهروز ارمغانى و جواد قائدى فايل هاى صوتى در اسناد آرشيو سازمان پيكار در راه آزادى طبقهء كارگر


http://www.peykarandeesh.org/PeykarArchive/Mojahedin-ML/mojahed_fadaii.html

بايگانی وبلاگ