دوشنبه، آبان ۲۴، ۱۳۸۹

بنزین


ايميل فورورد شده

دیشب اخبار ۲۰:۳۰ این خبر موهن را پخش کرد:
"بنزین در کشورهای اروپایی هر لیتر ۱٫۴ یورو است که به پول ما میشود ۲۰۰۰ تومان"
متوجه توهین نشدید؟!

پس به مطالب زیر توجه کنید:
نخست اینکه
من با هدفمند شدن یارانه ها موافقم
حتی با حذف یارانه ها هم موافقم ولی شرط داره
هدف وسیله را توجیه نمیکند و اگر میخواهید کار خوبی بکنید از توجیهات اشتباه استفاده نکنید!
مقایسه دو جامعه فقط از یک جهت خاص ستم به هر دو جامعه است و برای مقایسه دو جامعه باید همه جهات خاص که باعث شرایط مورد نظر در آن جامعه شده است لحاظ شود.
دوم اینکه
۱ هر اروپایی میتواند با یک سال پس انداز مازاد درآمد خود یک خودرو تهیه کند ولی هر ایرانی برای خرید خودرو باید ده سال مازاد درآمد خود را پس انداز کند.
۲ هر اروپایی میتواند با ده سال پس انداز مازاد درآمد خود یک خانه تهیه کند ولی هر ایرانی برای خرید خانه باید ۱۰۰ سال مازاد درآمد خود را پس انداز کند.
۳ شصت درصد از هزینه بنزین در اروپا مربوط به مالیات است و قیمت فروش بنزین در واقع ۰٫۶ یورو است که به پول ما میشود ۹۰۰ تومان.
۴ کم مصرفترین خودرو اروپایی در هر ۱۰۰ کیلومتر داخل شهر ۴ لیتر بنزین مصرف میکند ولی کم مصرفترین خودرو ایرانی در هر ۱۰۰ کیلومتر داخل شهر ۸ لیتر بنزین مصرف میکند.
۵ بنزین تولید داخل ایران هر لیتر ۵۰ تومان تمام میشود (با توجه به اینکه برای نفت خام هزینه ای پرداخت نمیشود) و بنزین وارداتی تحویل در خلیج فارس هر لیتر ۳۰۰ تومان است.
۶٫ قیمتها و درصدها در هر دو جامعه ایرانی و اروپایی حدودی عرض شده است و برای افراد متوسط جامعه و غرض اعلام بیسوادی یا سفارشی بودن گزارشگر و کلیه دست اندر کاران این خبر بوده است.
نتوانستید نتیجه بگیرید؟!
پس به مطلب زیر توجه کنید:
مقایسه جامعه ایرانی با اروپایی به این شکل “به پول ما میشود ۲۰۰۰ تومان” اصلا علمی نیست چون هم شرایط موجود در دو جامعه و هم سطح اقتصادی هر دو جامعه متفاوت است.
اگر بخواهیم علمی مقایسه کنیم باید بگوییم با توجه به اینکه درآمد جامعه ایرانی یک دهم درآمد جامعه اروپایی است و اگر فرض کنیم که ایران هم برای بنزین ۶۰ درصد مالیات بگیرد قیمت بنزین به پول ما میشود ۲۰۰ (دویست تومان) و با توجه به اینکه خودروهای ما دو برابر مصرف میکنند در شرایط ایده آل اروپایی باید قیمت بنزین به پول ما بشود ۱۰۰ تومان تا ما هم شرایط رفاهی اروپایی را حداقل از نظر بنزین داشته باشیم.
اگر مصرف بنزین در ایران زیاد است خودرویی تولید کنید که اروپایی مصرف کند تا مصرف نصف شود نه اینکه جلوی مصرف را با قیمتهای غیر واقعی و توجیهات غیر علمی بگیرید.
پس بهتر است حداقل احتمال شعور داشتن مخاطب را در نظر بگیریم!

بايگانی وبلاگ